Privacy beleid van Simperi

Deze privacyverklaring geeft inzicht in de soort informatie die bewaard wordt, hoe die opgeslagen wordt en hoe die beveiligd is, volgens de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vastgelegde gegevens
Gegevens die worden beheerd in verband van Simperi-sessies bestaan uit:
naam, adres en woonplaats,
telefoonnummer,
emailadres,
de door Simperi/Nina Judin tijdens de sessies gemaakte notities
en eventuële e-mailcorrespondentie

 

Wijze van vastleggen
De contact gegevens en notities van onze sessies worden manueel opgeslagen op papier in een cliënten dossier.
Naam en emailadressen voor de nieuwsbrief staan op een met wachtwoord beveiligde server van Mailchimp.
Emailcorrespondentie wordt vastgelegd op een persoonlijke laptop, en wordt bewaard zolang een vraag actueel is – daarna wordt de correspondentie verwijderd.

 

Beveiliging van toevertrouwde gegevens
De cliënten dossier wordt bewaard in een hiervoor bestemde map in een gesloten kast.
Als uw therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Mailchimp (voor de nieuwsbrief) conformeert zich aan door AVG gestelde eisen in verband met privacy en gegevensbescherming.

Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden, en ook niet gedeeld met derden. Mocht het nodig blijken om uw gegevens met een huisarts of een andere relevante externe partij te delen, gebeurt dit pas na dat Simperi/Nina Judin toestemming daarvoor heeft gevraagd en dat nadrukkelijk van de cliënt heeft gekregen.

 

Bewaartermijnen

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij je vraagt om ‘vergeten te worden’;

Recht op ‘vergeten worden’
Als je om welke reden dan ook wenst dat jouw persoonlijke gegevens vernietigd worden, volstaat een verzoek daartoe middels een email . Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd, en ik zal er niet verdrietig om zijn – het scheelt mij immers ruimte en zorg.

Als je je eigen gegevens in wil zien, kan dat natuurlijk – vraag ernaar met een mail.

 

Nieuwsbrief
Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, maak dan gebruik van de ‘opt-out’ functie van Mailchimp (onderaan elke mail). Je kan ook een e-mail naar Simperi sturen, met het verzoek om je gegevens van het nieuwsbriefbestand te verwijderen.

 

Nina Judin
Simperi
Amsterdam